top of page

A- check 

Hoe gezond is jouw organisatie?

Contact
Arbo check

De A-rbo check, is een Periodieke Inzetbaarheids Meting (PIM), die de gezondheid en inzetbaarheid van je medewerkers in beeld brengt op de gebieden Gezondheid, Vitaliteit & Zingeving.

Met de uitkomst kun je vraaggericht interventies inzetten ter bevordering van de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers. Zo houd je je medewerkers vitaal en bevlogen inzetbaar en blijf je je als organisatie gezond.

Inhoud Check

> De scan bestaat uit meerdere gevalideerde vragenlijsten.

> De medewerker vult de vragenlijst online met persoonlijke inlogcodes.

> Vanuit verschillende invalshoeken wordt de huidige situatie van de medewerker getoond op de gebieden gezondheid, vitaliteit en zingeving.

> De uitkomst is verdeeld naar 8 verschillende gebieden (zie afbeelding)

> Brengt de huidige mentale balans van de medewerker in beeld.

Onderdeel voorbeeld rapport medewerker 
poppetjes afbeelding.jpg
Onderdeel voorbeeld analyse organisatie 
organisatie analyse.jpg

Voordelen Arbo-Check

  • De check kan zowel voor 1 persoon als een heel team of organisatie ingezet worden.

  • Naast een uitgebreid rapport voor de medewerker kan ook een analyse op team of organisatie niveau geboden worden. 

  • Met de uitkomst kun je gericht op individueel niveau als groepsniveau interventies inzetten. Dit bespaart tijd en onnodige kosten.

  • Op individueel niveau biedt het een kader voor het voeren van evaluatie of functioneringsgesprekken.

  • Verschillende vragenlijst varianten mogelijk voor diverse vraagstellingen, bijvoorbeeld voor het inzetten van een MTO.

  • Op individueel niveau ook uit te breiden naar een Arbo-Scan. Deze geeft bovenop de uitkomsten ook inzicht geeft in persoonlijkheid, motivatie en drijfveren van de medewerker. En tevens de kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen.

bottom of page