top of page

Stress & Burn Out

Programma "Stress Out"

Stress en burn out klachten uiten zich vaak op fysiek, mentaal en emotioneel niveau.
Door langdurige druk, negatieve stress of overschrijden van de eigen grenzen, kunnen er allerlei klachten ontstaan op mentaal, emotioneel en fysiek vlak.  Met verzuim als risico.

Het programma " Stress Out" richt zich op het herstellen van deze balans te en daarnaast de oorzaak van klachten aan te pakken. Op deze manier wordt duurzaam herstel gerealiseerd. Dit gebeurt met Aandacht voor de juiste voeding, beweging, slaap, mentale balans (werk en privé) en zingeving. Zo kan (langdurig) verzuim beperkt of voorkomen worden en de duurzame inzetbaarheid van de medewerker vergroot.

Voor Wie?

Medewerkers met stress of burn out gerelateerde klachten, bij wie (langdurig) verzuim dreigt.
Het traject kan parallel ingezet worden aan een spoor 1 of spoor 2 traject.  Hierbij zal rekening gehouden worden met de wetten en regels die de Wet Verbetering Poortwachter stelt.

 1.  Scan/ 0-meting
Er wordt gestart met een gevalideerde scan. Deze bestaat uit digitale vragenlijsten, die de medewerker kan invullen op een moment dat het hem/haar uitkomt.
De uitkomst geeft op 8 verschillende gebieden aan hoe de medewerker ervoor staat op de gebieden gezondheid, vitaliteit en zingeving.  En daarnaast de huidige mentale balans.. Daarnaast wordt in kaart gebracht welke neurotransmitters een tekort kennen, om een effectief en adequaat interventie plan op te stellen en uit te rollen.

 

 

2.   Adviesgesprek plus plan van aanpak op maat

De uitkomst van de scan wordt tijdens een uitgebreid adviesgesprek besproken en gespiegeld aan de medewerker. De combinatie van deze uitkomst, het persoonlijk gesprek  plus een mogelijk advies van de bedrijfsarts vormen de basis van een plan van aanpak op maat om de balans hoofd-hart en lichaam te herstellen. Er wordt gewerkt op de gebieden voeding, beweging, mentale balans en zingeving. Liggen er dieperliggende blokkades, die het herstel in de weg staan? Dan kan een psycholoog ingezet worden. Ook een fysiocoach is inzetbaar om lichamelijke klachten te verminderen. Zonder wachtlijsten!

 

3  Coaching traject

 •  Inzicht en herstelfase 
  Het herstellen van de hoofd-lichaam en hart balans is een cruciale factor en eerste stap richting herstel.
  Door middel van op de persoon afgestemde voeding, beweging en stressmanagement kan deze balans hersteld worden.
  Persoonlijke aandacht, inzicht en bewustwording zijn een belangrijk uitgangspunt om tot (duurzame) gedragsverandering te komen.


   

 • Ontwikkel en groei fase   
  In deze fase is de medewerker weer volledig of gedeeltelijk aan het werk.  Gedrag duurzaam verankeren en monitoren is dan de uitdaging om terugval te voorkomen.
  Deze fase is cruciaal om het nieuwe ‘gedrag’ eigen te maken en tot een gewoonte ontwikkeld kan worden. Zodat ook op de lange termijn de balans sneller hersteld kan worden wanneer er sprake is van een tegenslag of life event.

   

 • Nazorg:   
  De medewerker heeft inzicht, nieuw bewustzijn en verandering weten te realiseren in zijn levensstijl.
  Voelt zich veerkrachtiger, energieker en heeft genoeg zelfvertrouwen om zelfstandig verder te kunnen. Om de nieuwe balans te behouden kan er nog steeds een beroep worden gedaan op de coach. Eigen verantwoordelijkheid van de medewerker en stimuleren van zelfredzaamheid vanuit zelfvertrouwen is een belangrijk uitgangspunt.


 

poppetjes afbeelding.jpg

Onze kernwaarden

Integraal

Onze aanpak richt zich op de oorzaak in plaats van symptomen om blijvende resultaten of verandering te realiseren

Maatwerk

Ieder mens is uniek met zijn eigen DNA, talenten en levenservaring. Een aanbod op maat is daarom essentieel

Integraal

Onze aanpak richt zich  op de oorzaak en de balans tussen hoofd, hart en lichaam  om duurzame resultaten te realiseren

Persoonlijk

Persoonlijk contact, korte lijnen en integriteit t.a.v. persoonlijke informatie is waar we voor staan

Resultaat

Door te werken met gevalideerde scans en tools zorgen we voor dienstverlening die effect heeft.

bottom of page